Naučíme bruslit děti i dospělé

VZP podporuje pohybové aktivity dětí

20.06.2013 16:54

Výborná zpráva pro pojištěnce VZP!

V rámci prevence VZP přispívá na  "Prázdninový letní tábor" - tábor s cílenými pohybovými aktivitami a příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní). Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013. Žádost o příspěvek je možné podat do 10. 9. 2013.

Pro pojištěnce VZP lze žádat příspěvek od VZP na tábory s pohybovou tématikou do výše 1000,- Kč /dítě při platbě do 31.7. 2013

Na náš příměstský tábor lze tento příspěvek od VZP získat.

 

Odkaz na stránky VZP: https://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/zdrava-rodina/zdrava-rodina-bonus-2013

 

Vyhledávání

Kontakt

Martina Chvátalová martina.chvatalova@seznam.cz +420 602 193 939